سرخط خبرها
کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست - کیم ووچنگ

سنگفرش هر خیابان از طلاست

خلاصه: در این کتاب در تجارت نباید هیچگاه ۱ و ۱ را جمع کنی و حاصلش دو باشد باید ۱ و ۱ را تبدیل به ۱۰ کنی.
کتاب قدرت فکر توسط برایان ترپسی - معرفی کتاب قدرت فکر

قدرت فکر

خلاصه: کتاب و قدرت فکر از خصوصیت اصلی انسان توانایی فوق العاده او در قدرت فکرکردن است.
کتاب ثروتمندترین مرد بابل - نوسینده توسط جورج سمیوئل کلاسون

ثروتمندترین مرد بابل

خلاصه: کتاب ثروتمندترین مرد بابل حاوی راهنمایی علمی و ارزشمندی است که می تواند به رفع کمبودها و مشکلات مالی کمک کند.
پدر پولدار و پدر فقیر - نویسنده کتاب توسط رابرت کیوساکی

پدر پولدار و پدر فقیر

خلاصه: در این کتاب رابرت کیوساکی درباره روشهای زندگی فرد پولدار و بی پول صحبت میکند و توانسته کتاب پدر پولدار و پدر بی پول دنیای متعول کند.
کتاب ای کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم

ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم می دانستم

خلاصه: در اطراف خود به دنبال چیزهایی بگردید که می توانید بهبود ببخشید و همچنین به دنبال ابزار مورد نیاز برای حل مشکلات.
کتاب اثر مرکب | آغاز جهشی در زندگی موفقیت و درآمد شما

اثر مرکب

خلاصه: اثر مرکب دستورعملی اجرایی است که به شما آموزش می دهد سیستم خود را کنترل کنید در آن مهارت یابید و آن را به شکل نیازها و خاصته هایتان درآورید.