سرخط خبرها

توسعه فردی

اصل کاریزماتیک

اصول کاریزماتیک

حتماً شنیده‌اید که می‌گویند فلانی مهره‌ی مار دارد؛ این یعنی همان کاریزما که به فرد قدرت می‌دهد تا به‌ طرزی گیرا در کانون توجه قرار بگیرد و به هر جمعی که وارد می‌شود، دیگران را همانند آهنربا به سمت خود جذب می کند. اگر شما نیز تصمیم دارید به شخصیتی …

توضیحات بیشتر »

برنامه ریزی چیست؟

جمله انگیزشی برنامه ریزی

برنامه ریزی کاری است که افراد برای تعیین یک دوره از اقدامات خود انجام می دهند، که شامل تعیین هدفی است که برای کشف چشم انداز آینده انجام می دهند. برنامه ریزی را می توان جزوه، فعالیتی دانست که نقشی در تعیین اهداف شما دارند. مطالعات زیست محیطی انجام می …

توضیحات بیشتر »

فکر چیست؟

فکر چیست - تفکر چیست

فکر چیست؟ یکی از اعمال ذهنی است که بشر می تواند با بکارگیری آن شناخت و یا توان تحلیل مسائل را به صورت تجربی واستدلالی پیدا کند. هر چیزی ما در زندگی تجربه می کنیم افکار ما هستند و زندگی ما تبدیل به همان چیزی میشود که به آن فکر …

توضیحات بیشتر »

احساس ارزشمندی چیست

جمله انگیزشی - در مورد ارزش خود

به بیان ساده، احساس ارزشمندی میزان اهمیتی است که برای خود قائل هستیم. دورنمایی احساسی از خودمان که مشخص می‌کند در مقایسه با دیگران چه احساسی درباره خودمان داریم و دلیل آن چیست. احساس ارزشمندی بخشی بنیادی از وجود ماست و برداشت ما از خودمان را به ما نشان می‌دهد. …

توضیحات بیشتر »