سرخط خبرها

به خودت ایمان داشته باش که میرسی تو هم یکی از ۵ درصد از افرادی هستی که به موفقیت میرسن

همیشه سعی کن بهترین باشی

اگر بخواهی به هر چیز خواهی رسید تو این دنیا

اگر نتونی بر ترسه هایت غلبه کنی ترس هایت بر روی تو غلبه میکند

یک جور زندگی کن که اسمت بمونه

زیادنگران نباش تو قوی تر از آنچه فکر میکنی هستی